Välkommen till Kulturdatabasen.se - projektbidrag

Projektbidrag är ett samlingsnamn för diverse fria sökbara bidrag och stipendier för kultursektorn i ditt landsting eller region.

Kulturdatabasen.se - projektbidrag är ett webbverktyg som fungerar oavsett vilken webbläsare du använder. Webbverktyget minskar administration, onödig pappershantering och underlättar samordningen av de uppgifter som behövs för en komplett ansökan respektive redovisning.